Tidsbestämd adressändring

En tidsbestämd adressändring innebär att posten till din ordinarie adress delas ut till en annan adress under en överenskommen tidsperiod.

Tjänsten är avgiftsbelagd och kan beställas från en vecka upp till ett år. Din primära adress ändras inte och när den avtalade tiden gått ut delas posten automatiskt ut dit igen.

I tjänsten ingår eftersändning av postförsändelser inom Åland och till fastlandet, det vill säga brev, tidningar och massbrev.

Till utlandet eftersänds endast Economy- och Prioritybrevförsändelser. Övriga försändelser returneras till avsändaren eller hanteras som obeställbara, d.v.s. försändelserna förs till Landskapsregeringen för vidare utredning ifall varken avsändar- eller mottagaruppgifter finns angivet.

LÄS MER