Min sida

Våra tjänster

  • Egen utlämningsplats – du ger Åland Post fullmakt att kvittera och lämna ett utkörningspaket på en överenskommen plats om du inte kan ta emot paketet personligen.
  • Eget avhämtningsställe - styr dina försändelser så att du kan hämta dem från det verksamhetsställe eller den paketautomat som passar dig bäst.
  • Tidsbestämd eftersändning - posten till din ordinarie adress delas ut till en annan adress under en överenskommen tidsperiod.
  • Adressändring - en adressändring gör du för att vid en permanent flytt få posten eftersänd till din nya adress. Du kan också samtidigt göra den lagstadgade flyttanmälan till Magistraten.
  • Anmälan om parallell adress - registrera en parallelladress när du vill få post utdelad till en annan adress än din primära eller tidsbestämda adress.
  • Avbrott i utdelningen - säkra en trygg förvaring av din post när du är på resa eller av annan anledning inte kan tömma din postlåda dagligen.
LÄS MER